ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
 •     สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    08/11/2553
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294