ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างหรือผลไม้
 •     โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างหรือผลไม้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    11/11/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294