ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลเช้าพื้นที่ของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการค้า
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ลำปาง ประมูลเช้าพื้นที่ของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการค้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลมอำนวยการ ตั้งแต่บัดบนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294