ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานย้ายแนวท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคางานย้ายแนวท่อประปา ที่ถนนบ้านท้องฝาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    08/11/2553
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294