ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานบูรณะวิหารลายคำวัดพระสิงห์
 •     สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ ประกวดราคางานบูรณะวิหารลายคำวัดพระสิงห์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/11/2553
 • หมดเขต    10/11/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294