ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อและจัดจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อและจัดจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ จัดซื้อเครื่องดนตรี, จัดจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครืองแต่งกาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดบนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/11/2553
 • หมดเขต    15/11/2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294