ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคือ ชุดเครื่องมือศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลผลิตผลสดและอบแห้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
 • วันที่ประกาศ   08/11/2553
 • หมดเขต    16/11/2553
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294