ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมกำจัด
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมกำจัดเป็นประจำทุกวัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลั/งานพัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2553
 • หมดเขต    22/11/2553
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294