ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5356-9137
 • หน่วยงาน    ศาลากลางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/11/2553
 • หมดเขต    22/11/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294