ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนถูมิภาคสาขาสันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานาอำนวยการ การประปาส่วนถูมิภาคสาขาสันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-533-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนถูมิภาคสาขาสันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2553
 • หมดเขต    26/11/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294