ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 •     แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางลำพูน งานพัสดุและสัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 25 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/11/2553
 • หมดเขต    25/11/2553
 • อ่าน   466
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294