ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญญาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญญาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญญาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2553
 • หมดเขต    18/11/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294