ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2553
 • หมดเขต    29/11/2553
 • อ่าน   478
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294