ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานยกระดับท่อประปาที่กีดขวางทางน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานยกระดับท่อประปาที่กีดขวางทางน้ำ ณ สะพานบ้านดอนปิน ผู้สนใจติตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2553
 • หมดเขต    29/11/2553
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294