ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปริมาณงาน 2,820 กม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5327-7608 ต่อ 141,142
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    26/11/2553
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294