ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลาขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือ สำลีม้วน,สำลีก้อนเล็ก ,สำลีก้อนใหญ่ ,,ไม้พันสำลี ขนาดต่างๆ , ผ้าก๊อสพับ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลาขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    08/12/2553
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294