ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ รระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 30 กันยายน 2554 ผ๔ฃู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทึ่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    30/11/2553
 • อ่าน   478
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294