ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเวทีสำเร็จรูป
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเวทีสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 12.00 ยาวไม่น้อยกว้า 9.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร พร้อมฉากหลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5347-5025
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    01/12/2553
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294