ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการบูรณะฉาบผิวแอสฟัลต์ ลี้-แม่บอน
 •     แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการบูรณะฉาบผิวแอสฟัลต์ ลี้-แม่บอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    29/11/2553
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294