ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูก่อด้วยบล็อก
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูก่อด้วยบล็อก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 114.00 เมตร รางลึก 0.70 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5347-5025 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2553
 • หมดเขต    01/12/2553
 • อ่าน   478
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294