ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2553
 • หมดเขต    03/12/2553
 • อ่าน   452
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294