ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหาร
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลประสาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5392-0200 ต่อ 0
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2553
 • หมดเขต    30/11/2553
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294