ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ จานเพาะเชื้อคู่พลาสติก ,กล่องฝาแดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   23/11/2553
 • หมดเขต    03/12/2553
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294