ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 •     สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ โนเย รุ่น N 80 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ อาคารสำนักงานประจำศาลเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 17 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2553
 • หมดเขต    17/11/2553
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294