ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุหินคลุก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุหินคลุก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6,84 ลูกบาศก์เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5336-9695 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2553
 • หมดเขต    26/11/2553
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294