ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ งานคลังยาและเวชถัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5399-9200 ต่อ 2282
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2553
 • หมดเขต    08/12/2553
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294