ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลเช่าพื้นที่ของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการค้า
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลำปาง ประมูลเช่าพื้นที่ของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการค้า ผู้สนใจสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5422-7051
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   26/11/2553
 • หมดเขต    07/12/2553
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294