ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 35 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุคณุวิจิตรศิลป์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5394-4810
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2553
 • หมดเขต    08/12/2553
 • อ่าน   498
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294