ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ยั้งเมิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ท่หมายเลข 08-1881-1909
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2553
 • หมดเขต    27/12/2553
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294