ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรรับสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเวียงแหง ยูนิตทำฟัน เครื่องขูดหินปูน เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน เครื่องฉายแสง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5347-70141 ต่อ 151
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2553
 • หมดเขต    17/12/2553
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294