ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาตัดชุด อปพร.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาตัดชุด อปพร. จำนวน 120 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ร้องวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-533-32761 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2553
 • หมดเขต    15/12/2553
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294