ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2553
 • หมดเขต    09/12/2553
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294