ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้ชนะได้แก่ บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด เสนอราคา 1,188,000 บาท
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   430
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294