ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุต่างๆ
 •     งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุต่างๆ จำนวน 24 รายการ สติ๊กเกอร์ขนาดต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2544 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/12/2553
 • หมดเขต    10/01/2554
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294