ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กิจกรรมเผ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์
 •     สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กิจกรรมเผ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5389-2457
 • หน่วยงาน    สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/12/2553
 • หมดเขต    22/12/2553
 • อ่าน   452
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294