ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซัก อบ รีด
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและเครื่องใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนยี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/12/2553
 • หมดเขต    27/12/2553
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294