ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ,ก่อสร้างถนนคสล. วางท่อระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สอน กองคลัง เทศบาลตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5383-2787 ต่อ 11,15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/12/2553
 • หมดเขต    04/01/2554
 • อ่าน   471
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294