ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อหินใหญ่-ท่อ คสล. ชั้นคุณภาพ
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อหินใหญ่-ท่อ คสล. ชั้นคุณภาพ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5397-6622-23
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   21/12/2553
 • หมดเขต    23/12/2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294