ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมยเลข 0-5327-6100 ต่อ 21,22
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2553
 • หมดเขต    30/12/2553
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294