ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2553
 • หมดเขต    29/12/2553
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294