ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ ประเภทที่ 1
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ ประเภทที่ 1 หินย่อยและหินใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5397-6622-23
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/12/2553
 • หมดเขต    24/12/2553
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294