ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 • วันที่ประกาศ   14/06/2550
 • หมดเขต    25/06/2550
 • อ่าน   820
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294