ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชันคันทาง (ลูกรัง)
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชันคันทาง (ลูกรัง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2554
 • หมดเขต    21/02/2554
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294