ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างทำชุดนิกรรศการเคลื่อนที่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างทำชุดนิกรรศการเคลื่อนที่ ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชปี 2553/54 จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักเกษตรจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2478-9 ต่อ 19
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2554
 • หมดเขต    21/02/2554
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294