ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ท่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-8621 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    01/03/2554
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294