ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โครงการสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    02/03/2554
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294