ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ ลำปาง สอบราคาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5427-9145
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    07/03/2554
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294