ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ปนะเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน ผู้สนใจติตด่อขอได้ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    21/02/2554
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294