ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-9307 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    02/03/2554
 • อ่าน   587
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294