ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเพื่อการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาเพื่อการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอ ได้ที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-946516
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2554
 • หมดเขต    01/04/2554
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294